Alimentarne toksikoinfekcije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anti šok terapija tagged posts

Alimentarne toksikoinfekcije

Alimentarne toksikoinfekcije

Alimentarne toksikoinfekcije

Alimentarne toksikoinfekcije

Pored salmonela alimentarne toksikoinfekcije mogu izazvati i druge bakterije, a u prvom redu stafilokoki, šigele, klostridijum perfrigens i klostridijum botulinum.

Stafilokokna intoksikacija

Trovanje hranom izazvano enterotoksinima stafilokoka.

Epidemioiogija

To je najčešće alimentarna intoksikacija. Javlja se sporadično, ili u vidu manjih epidemija. Kliconoše ili bolesnici koji boluju od neke stafilokokne infekcije mogu zagaditi hranu sa kojom manipulišu. Najčešće se radi o sladoledu, kolačima , suhom mesu, mlijeku. Na pomenutoj hrani stafilokoki se razmnožavaju i luče enterotoksine koji su odgovorni za pojavu bolesti.

Etiologija

Uzročnik je stafilokok koji luči enterotoksine.

Patogeneza

Toksini sa hranom dospijevaju u želudac i tanko crijevo i ...

Read More
Anafilaktički šok

Anafilaktički šok

Anafilaktički šok

Anafilaktički šok

ANAFILAKTIČKI ŠOK

Akutna sistemska reakcija predhodno senzibilisanog organizma na ponovni, najčešće parenteralni, unos istog alergena.Javlja se pretežno kod osoba sa atopijskom dijatezom ( IgE !)

Uzročnik je bilo koji alergen ili hapten, najčešće:

  • lijekovi ( penicilinska skupina lijekova ),
  • serumi i cjepiva,
  • kontrastna sredstva koja sadrže jod,
  • alergeni za testiranje i hiposenzibilizaciju,
  • otrovi insekata,
  • nedovoljno pročišćeni hormonski preparati
  • hrana ( jagode, plodovi mora, gljive, bjelanjak jajeta )
  • transfuzije krvi, infuzijske otopine
  • anestetici ( naročito barbituratni )

Karakteristike anafilaktičkog šoka

  1. Nagli početak ( do 30 minuta nakon parenteralnog unosa alergena )
  • u 85 % počinje u prvih 15 minuta
  • Brz razvoj simptoma
  • klonulost, osjećaj e...
Read More