Scleroderma systemica - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija unutrasnjih organa tagged posts

Scleroderma

Scleroderma systemica

Scleroderma
Scleroderma

Definicija:

Scleroderma systemica je hronična progresivna bolest karakterizirana otvrdućem (induracijom) kože i promjenama unutrašnjih organa koje najčešće završavaju smrću.

Patogeneza:

Uzrok nastanka bolesti je nepoznat. Smatra se da je u pitanju  imunološki poremećaji.

Klinička slika:

Induracija kože najčešće započinje na prstima ruku, a mogu joj prethoditi prodromalni simptomi (slabost, glavobolja, temperatura). U početku je koža eritematozna i edematozna (stadium oedematosum), a kasnije se pojavljuje bjelkasto otvrdnuće (stadium slerosum) na zahvaćenom području, ali i na licu, nosu i usnama. Sa tog područja induracija se može proširiti i na trup i čitvo tijelo (sclerodermia diffusa)...

Read More
Ekstrahepatični žučni vodovi

Ekstrahepatični žučni vodovi

Ekstrahepatični žučni vodovi
Ekstrahepatični žučni vodovi

Žučni sistem započinje u Kiernanovim prostorima u jetri, odakle polaze interlobularni žučni vodovi. Oni se spajaju, postaju deblji, te se konačni  spajanjem formiraju dva velika žučna voda u porti hepatis. To su duktus hepatikus dekster i sinister, čijim spajanjem nastaje duktus hepatikus komunis. On ide prema dolje i desno. Dug je oko 2 cm, a nalazi se između dva lista hepatoduodenalnog ligamenta. Duktus hepatikus komunis se spaja sa duktus cistikusom, koji predstavlja izvodni kanal žučnog mjehura. Njihovim spajanjem nastaje duktus holedohus. Duktus holedohus prolazi kroz lig. Hepatoduodenale, u kojem je smješten desno i ispred vene porte...

Read More

FIZIOLOGIJA TRUDNOĆE


Oplođenje (koncepcija)
Pod oplođenjem podrazumevamo spajanje spermatozoida sa zrelom jajnom ili jajnim ćelijama žene. Preciznije rečeno, oplođenje ili koncepcija podrazumeva dva sukcesivna procesa koji se u to vrijeme odigravaju u polnim organima žene:
 impregnaciju – prodiranje spermatozoida u jajnu ćeliju
 konjugaciju – stapanje jedara spermatozoida i jajne ćelije

U nezreloj jajnoj ćeliji broj hromozoma je diploidan kao i u ostalim ćelijama ljudskog organizma i iznosi 2 puta po 23. Sazrijevanjem jajne ćelije dešava se redukcija broja hromozoma što se ostvaruje deobama sazrevanja. Ukupno ima dve ovakve deobe.
 Prva deoba sazrevanja predstavlja mejotičnu deobu pri kojoj nastaju
o normalna jajna ćelija i
o polarno telo – veoma mala ćelija, sa vrlo oskudnom citopl...

Read More
Karlica žene

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis)

Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i vezama.
Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadi ograničava jedan dio trbušne duplje i u njoj su smješteni organi trbušne duplje i male karlice. Preko karlice se teret kičmenog stuba, odnosno trupa, prenosi na donje udove. Dejstvo pritiska kičmenog stuba i potiska preko donjih udova u fazi razvoja u velikoj mjeri utiče na formiranje i oblik karličnog prstena, što u akušerstvu ima poseban značaj.

OS COXAE – KARLIČNA KOST

Karlična kost (os coxae) je velika, plosnata kost, oblika vitla (elise) sa središte...

Read More

Proboj materičnog zida – Perforatio uteri

perforatio uteri

perforatio uteri

Perforacija materice je povreda koja nastaje pri instrumentalnim manipulacijama u materici ili pri pokušaju provokacije pobačaja. Nju najčešće čine neuki kriminalni aborteri koji ne poznaju anatomiju ženskih polnih organa.
Perforacija materice dešava se i u bolnicama, takode najčešće pri nasilnim prekidima trudnoće ili pri kiretaži i instrumentalnoj reviziji materice kod već započetog pobačaja. Osim toga, perforacija može da se načini i pri sondiranju materice, dilataciji cervikalnog kanala, histerometriji, histerosalpinografiji i pri još nekim ginekološkim intrauterinim intervencijama.

U težim slučajevima, instrumentom ili predmetom, kojim je probijen materični zid, mogu, da se oštete i drugi organi, tanko i debelo crevo, mokraćna bešika i krvni sudov...

Read More