Prirođeno iščašenje kuka - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija kuka tagged posts

Dislokacija kuka

Prirođeno iščašenje kuka

Dislokacija kuka
Dislokacija kuka

Definicija:

Luksacija kuka je razvojna anomalija, nije uvijek klinički jasno uočljiva. Incidenca javljanja 1,5: 1000.

Etiologija:

 • multifaktorska
 • mišićne bolesti
 • genetika
 • okoliš (estrogen majke u trudnoći)
 • stav zatkom

Klinička slika:

Razlikujemo poremećaje od stepena zahvaćenosti:

 • labavosti  glave femura
 • potpunog iščašenja glave femura
 • slabo razvijen acetabulum
 • nejednaka visina koljena
 • posljedica labavih ligamenata i zglobne čahure
 • u 68% pacijenata/ica – stanje se normalizira samostalno
 • asimetrična brazda na unutrašnjoj strani natkoljenice
 • šepanje
 • geganje

Dijagnoza:

 • ortolanijev test
 • forsirana repozicija ili BARLOW test
 • isprovocirana luksacija
 • TRENDELENBURG znak pozitivan
 • DUCHENNE znak pozitivan
 • GALLEAZZI znak pozitivan: u ležećem položaju fleksij...
Read More
Truncus pulmonalis

Truncus pulmonalis

Truncus pulmonalis
Truncus pulmonalis

Trunskus pulmonalis pripada malom ili plućnom krvotoku. Vodi krv iz desnog ventrikula u oba pluća. Polazi od konus arteriozusa desnog ventrikula, ide prema gore lijevo i natrag, te se dijeli na dvije grane: a. pulmonalis dekstru i sinistru. A. pulmonalis dekstra ide desno, iza aorte ascendens i vene kave superior, a ispred desnog bronha i ulazi u hilus desnog pluća. A. pulmonalis sinistra ide na lijevu stranu, ispred lijevog bronha i ulazi u hilus lijevog pluća. U hilusu pluća različito stoje pulmonalne arterije na desnoj i lijevoj strani. Na desnoj strani arterija pulmonalis je ispod bronha, a na lijevoj strani iznad bronha. Vene pulmonales su i na desnoj i na lijevoj strani smještene ispod odgovarajućih bronhusa.

Read More
Pericardium

Pericardium

Pericardium
Pericardium

Perikard je vreća koja obavija srce i početne dijelove velikih krvnih žila. Kod perikarda razlikujemo dva lista: fibrozni-perikardium fibrozum i serozni-perikardium serozum.

Fibrozni perikard je vreća izgrađena od gustog vezivnog tkiva. Ima oblik konusa sa bazom prema dolje i vrhom prema gore. Baza mu leži na dijafragmi u području prednjeg lista centrum tendineuma. Fibrozni perikard je fiksiran za zidove grudnog koša slojem vezivnog tkiva koji potiče od fascije endotoracike. Taj sloj je označen kao epiperikardijalno vezivno tkivo. Osim njega, u fiksaciji fibroznog perikarda učestvuju i određeni ligamenti. Razlikujemo lig. sternoperikardijakum superius (između stražnje strane manubrijuma sterni i perikarda) i lig...

Read More
Karlica žene

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis)

Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i vezama.
Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadi ograničava jedan dio trbušne duplje i u njoj su smješteni organi trbušne duplje i male karlice. Preko karlice se teret kičmenog stuba, odnosno trupa, prenosi na donje udove. Dejstvo pritiska kičmenog stuba i potiska preko donjih udova u fazi razvoja u velikoj mjeri utiče na formiranje i oblik karličnog prstena, što u akušerstvu ima poseban značaj.

OS COXAE – KARLIČNA KOST

Karlična kost (os coxae) je velika, plosnata kost, oblika vitla (elise) sa središte...

Read More