Građa i funkcija kože - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija i fiziologija koŽe tagged posts

Građa kože

Građa i funkcija kože

Građa kože
Građa kože

Koža je najveći organ tijela, u prosjeku veličine 1,7-2,0 m2. Debljina kože varira ovisno o dijelu tijela. Najdeblja ja na dlanovima i tabanima (2-4 mm), a najtanja na vjeđama i prepuciju (0,2-0,6 mm).

Građa kože

Koža je građena od 3 osnovna sloja:

  • Epidermis (pokoža)
  • Dermis (korij, koža)
  • Subcutis (potkožno tkivo)

Epidermis

Naziv dolazi od grčkog epi- iznad a nalazi se iznad svih ostalih slijeva kože. Taj sloj je u direktnom dodiru sa vanjskim svijetom. Zadaća je ovog sloja kože da bude vodonepropusan te ga čini više slojeva skvamoznog epitela sa bazalnim slojem na granici sa dermisom. U epidermisu nema krvnih žila a stanice se hrane difuzijom iz donjih slijeva kože...

Read More