Pericardium - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija grudnog kosa srce tagged posts

Pericardium

Pericardium

Pericardium
Pericardium

Perikard je vreća koja obavija srce i početne dijelove velikih krvnih žila. Kod perikarda razlikujemo dva lista: fibrozni-perikardium fibrozum i serozni-perikardium serozum.

Fibrozni perikard je vreća izgrađena od gustog vezivnog tkiva. Ima oblik konusa sa bazom prema dolje i vrhom prema gore. Baza mu leži na dijafragmi u području prednjeg lista centrum tendineuma. Fibrozni perikard je fiksiran za zidove grudnog koša slojem vezivnog tkiva koji potiče od fascije endotoracike. Taj sloj je označen kao epiperikardijalno vezivno tkivo. Osim njega, u fiksaciji fibroznog perikarda učestvuju i određeni ligamenti. Razlikujemo lig. sternoperikardijakum superius (između stražnje strane manubrijuma sterni i perikarda) i lig...

Read More