Amyloidosis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

amyloidosis bolest tagged posts

Amyloidosis

Amyloidosis

Amyloidosis
Amyloidosis

Definicija:

Amiloidoza je oboljenje kod kojeg se talože proteini u intercelularni prostor i to jedna supstanca koju nazivamo amiloid. Ima osobinu da se taloži između mezenhimalnih ćelija, u zidu krvnih i limfnih žila i u bazalnim membranama.

Amiloid je proteinska, homogena, čvrsta, providna supstanca smeđe ili blijedosive boje. Hemijski se sastoji od proteina po sastavu, a vjerovatno i po porijeklu, od globulinske frakcije krvne plazme, nešto masti, ugljikohidrata i  hondroitin sumporne kiseline.

Što se tiče razlikovanja od drugih homogenih tvari kao što su hijalin, koloid i roževina možemo reći da se:

  • eozinom boji crveno; kao i ostale nabrojane tvari
  • Lugolovim rastvorom (kalijum jodid) smeđe
  • MetilViolet ili Genicijana Violetom se boji crveno, a okolno tki...
Read More