Akutni abdomen - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

akutni divertikulitis tagged posts

Akutni abdomen

Akutni abdomen

Definicija:

Je izaraz za grupu bolesti koje zahtjevaju urgentnu hirušku terapiju jer vitalno ugrožavaju pacijenta.

Pod akutnim abdomenom podrazumijevamo skup simptoma koji se prezentiraju u okviru naglo nastale bolesti nekoga tjelesnog organa, smještenoga u peritonealnoj šupljini. Atribut, akutni, želi upozoriti na neposrednu opasnost po  život bolesnika. Upravo zbog te okolnosti mnogi autori upotrebljavaju termin hirurški i nehirurški akutni abdomen, stavljajući naglasak na neophodnost hitne, neodložne hirurške operacije, kojom se jedino može spasiti život bolesnika.

Prepoznavanje akutnog abdomena direktno zavisi od tri osnovne dijagnostičke

komponente i to: anamneze, kliničkog pregleda i dodatnih laboratorijskih i radioloških pretraga...

Read More