Kako prepoznati HIPERGLIKEMIJU - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

aceton u mokraci tagged posts

Hyperglycemia

Kako prepoznati HIPERGLIKEMIJU

Hiperglikemija je termin koji označava povišenje šećera u krvi preko 8,0 mmol/L. Veoma mnogo osoba s dijabetesom ima šećer u krvi iznad ove razine ali ne osjećaju nikakvih tegoba. Mogućnost nastanka određenih simptoma nastaje kada se šećer u krvi povisi na 15,0 mmol/L. Svakako, postoje osobe sa izvjesnim simptomima na nižim razinama šećera u krvi ali i one osobe koje simptome osjećaju tek na nešto višim razinama.

Hiperglikemija je posljedica potpunog neliječenja ili nedovoljnog i nepravilnog liječenja dijabetesa. Ukoliko bolesnik izostavi insulinsku terapiju, nastaje hiperglikemija. Međutim, u dobro liječenom dijabetesu, sa dobro reguliranim šećerom u krvi, u određenim stanjima može nastati hiperglikemija...

Read More