Amiotrofična lateralna skleroza - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Аортосклероз сердца tagged posts

Amiotrofična lateralna skleroza

Amiotrofična lateralna skleroza

Amiotrofična lateralna skleroza

Amiotrofična lateralna skleroza

Autor stručnog rada: dr Senad Međedović, neuropsihijatar, neuropsihijatrijska klinika RMC Mostar

Definicija:

Amiotrofična lateralna skleroza je bolest koja zahvata donji motorni neuron (DMN), lokalizovan u moždanom stablu i prednjim dijelovima kičmene moždine i prostire se do mišića i gornji motorni neuron (GMN), odnosno kortikospinalni put lokalizovan u motornoj kori, koji se zatim prostire descendentno i inerviše donji motorni neuron. Prvi opis ove razarajuće bolesti dao je Aran 1850. godine, dok je 1869. ili po drugim izvorima 1873. godine, francuski neurolog Šarko dao širi opis bolesti i istakao zahvatanje kortikospinalnog puta. U njegovu čast se sama bolest naziva Šarkoovom...

Read More