Elektroforeza proteina u serumu - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Elektroforeza proteina u serumu

Elektroforeza proteina u serumu

Elektroforeza proteina u serumu
Elektroforeza proteina u serumu

Elektroforetskom tehnikom serumski proteini razdvajaju se u 5 glavnih frakcija. 2/3 proteina su albumini, dok su ostatak globulini. Alfa1 globulini sačinjavaju: α1 lipoprotein, α1 antitripsin, kiseli glikoprotein. α2 globulini obuhvaćaju: α2 makroglobulin, α2 lipoprotein, haptoglobin, ceruloplazmin i Hs glikoprotein. Beta globulini obuhvaćaju: β lipoprotein, transferin, hemopeksin, plazminogen, β glikoprotein, fibrinogen. Gama globilini sadrže imunoglobuline IgM, IgA, IgG, IgD, IgE. Globulini su heterogena grupa. Kod hereditarnih bolesti može jedna frakcija proteina nedostajati (agamaglobulinemija, hipoalbiminemija). Kod bolesnika s multipnim mijelomom monoklonalni protein se javlja u području γ globulina, između β i γ globulina ili u zoni α2 globulina. Bolesnici s cirozom jetre često imaju snižene albumine i povišene globulinske frakcije. Neki bolesniki koji boluju od karcinoma imaju snižene γ globuline i albumine, a povišene α i β globuline, slično je tako kod nefrotičnog sindroma.

Referentne vrijednosti:

  • albumin: 57 – 69 %
  • α1: 1.7 – 3.9 %
  • α2: 5.0 – 9.5%
  • β: 7.5 – 12.3%
  • γ: 12.7 – 22.1%

Dijagnostička značajnost:

­ Javlja se kod hiperimunoglobulinemija, kod poliklonalnih i monoklonalnih gamapatija. Povezana je s gubitkom proteina i akutnim opekotinama.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>