Juvenilni polip i hemoroidi kod djece - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Djeca

Juvenilni polip i hemoroidi kod djece

Djeca
Djeca

Juvenilni polip

Juvenilni polip je najčešći tumor u GIT-u djece. Benigan je, a po histološkoj građi je adenom i lako krvari na svaki dodir. Najčešće se javlja u rektumu, a rjeđe u sigmi. Jedini klinički simptom je bezbolno krvarenje za vrijeme ili neposredno nakon defekacije.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, digitorektalnog pregleda, rektoskopije i irigografije.

Liječenje je hirurško, a zbog mogućnosti maligne alteracije uvijek ga treba histološki analizirati.

Hemoroidi

Hemoroidi se kod djece izuzetno rijetko javljaju, uvijek su vanjski. Nastaju kod hronične opstipacije i portalne hipertenzije. Manifestuju se bolovima i ponekad krvarenjem pri defekaciji.

Liječe se regulisanjem stolice, kupkama mlake vode, a rijetko je potrebna hirurška intervencija.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>