Phlegmona - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Phlegmona

Phlegmona

Phlegmona

Phlegmona

Definicija:

Phlegmona je difuzna gnojna upala kože i potkožnog tkiva, a može zahvatiti fasciju mišića, rijetko i kost.

Patogeneza:

Uzročnik je staphylococcus aureus i β-hemolitički streptokok grupe A. Nastaje kao posljedica prodora piogenih bakterija nakon oštećenja kože (traume, ulkusi, tromboflebitis, nestručni pobačaji, nesterilne injekcije).

Klinička slika:

Koža je napeta, sjajna, edematozna, bolna. Proces zahvaća dublje slojeve (fascija, mišić), a moguć je nastanak sepse. Prisutna je povišena temperatura i limfangitis.

Dijagnoza:

Dijagnozu postavljamo na osnovu kliničke slike i bakteriološke pretrage.

Terapija:

  • Hiruška incizija
  • Sistemska terapija (penicilinaza rezistentni antibiotici – kloksacilin, cefalosporin).
Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>