Varijante oblika i položaja ušne školjke - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Varijante oblika ušne školjke

Varijante oblika i položaja ušne školjke

Varijante oblika ušne školjke
Varijante oblika ušne školjke

Varijante oblika ušne školjke

 • nedostatak koruma u školjci
 • WILDEMUTHOVO UHO- antehelix je veći od heliksa
 • STAHLOVO UHO- greben koji prolazi kroz skafu spajajući helix s antheliksom
 • CRUS ANTHELICIS TERTIUM
 • MAČJE UHO- gornji stražnji dio preklopljen prema dolje (kao u 3 mj embrionalnog života
 • OTOFIMA PREMA BECKERU – difuzna hipertrofija kože
 • FISSURA AURICULAE
 • MICROTIA – često sa atrezijom zvukovoda
 • ANOTIA – nisu se razvile ni aurikularne kvržice
 • MACROTIA
 • APPENDICES AURICURALES – zbog prekobrojnih aurikularnih kvržica
 • DARWINOVA KVRŽICA – hrskavična izbočina u gornjoj 1/3 helixa, velika kao zrno leće

Varijante položaja ušne školjke

 • POLYOTIA – na jednoj strani glave dvije uške okrenute jedna prema drugoj i međusobno spojene rubovima
 • DYSTOPIA AURICULAE – uška pomaknuta iz normalnog položaja
 • MELOTIA – smještaj normalne uške ili rudimentarne na licu
 • SYNOTIA – uške koso ili vodoravno položene i međusobno približene prednjoj strani vrata
 • FISTULA PREAURICULARIS – kongenitalno, slijepi plitki kanalići koji leže ispred crus helicis i nastaju izostankom međusobna srašćivanja embrionalnih aurikularnih kvržica ili zbog razvoja prvog škržnog luka, mogu se unificirati – lako se stvori cista – oteklina u koži, nekad bolna i crvena
Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>