Kinoloni - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Kinoloni

Kinoloni

Kinoloni
Kinoloni

Kinoloni su baktericidni hemioterapijski agensi.

Prvu i drugu generaciju ovih lijekova čine:

  1. nalidiksinska kiselina
  2. pipemidinska kiselina
  3. oksolonska kiselina

Svi ovi kinolonski derivati koriste se isključivo u terapiji infekcija urinarnog trakta. Spektar ovih lijekova obuhvata G- bakterije koje su inače najčešći uzročnici infekcija urinarnog trakta. Nijedan od ovih lijekova ne dostiže u serumu dovoljnu koncentraciju da bi se mogao koristiti i za terapiju sistemskih infekcija.

One comment to Kinoloni

  • Uroantiseptici  says:

    […] koriste se slijedeći lijekovi: nitrofurantoin (i njegovi derivati), metenamin-mandelat i kinoloni. Takođe, kao uroantiseptici se mogu koristiti i mnogi antibiotici koji se izlučuju preko bubrega […]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>