Enteralna ishrana - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Enteralna ishrana

Enteralna ishrana

Enteralna ishrana
Enteralna ishrana

Enteralna ishrana predstavlja unošenje tečnih hranljivih rastvora (formula) sa precizno definisanim nutritivnim sastavom u gastrointestinalni trakt. Podaci o učestalosti i značaju pothranjenosti, komplikacije i cijena intravenske ishrane, sve veća raspoloživost hranljivih formula, kao i mnogobrojna tehnička unapređenja predstavljaju osnovne razloge za sve češću upotrebu enteralne ishrane u liječenju hospitalizovanih bolesnika. Mada odluka o načinu ishrane za svakog bolesnika treba da bude individualna, uvjek se treba, ako za to postoje odgovarajući uslovi, opredijeliti za enteralnu ishranu s obzirom na njene mnogobrojne prednosti u odnosu na intravensku ishranu:

 • enteralna ishrana je fiziološki povoljnija od parenteralne pošto hranljive materije poslije unošenja u gastrointestinalni trakt, kao i prirodna hrana, prolaze kroz sve faze varenja, apsorpcije i metaboličke transformacije;
 • prisustvo hrane u lumenu alimentarnog trakta omogućuje održavanje funkcionalne sposobnosti gastrointestinalnog sistema zbog čega se primjenom enteralne ishrane spriječavaju atrofičke promjene u crijevima koje inače nastaju kod intravenske ishrane;
 • enteralna ishrana je u odnosu na parenteralnu ishranu jednostavnija za praktično izvođenje i praćena je manjim brojem teških komplikacija;
 • enteralna ishrana je nekoliko puta jeftinija od intravenske ishrane, što je veoma značajno s obzirom na to da primjena novih tehnologija i lijekova u savremenoj medicini znatno poskupljuje troškove liječenja, posebno teških i operisanih bolesnika kod kojih je primjena nutritivnog tretmana i najpotrebnija.

Indikacije za enteralnu ishranu

Osnovni preduslov za sigurnu i efikasnu primjenu enteralne ishrane je očuvana digestivna i apsorptivna funkcija organa sistema za varenje. Enteralna ishrana se koristi u više grana medicine za liječenje bolesnika sa različitim oboljenjima:

Neuropsihijatrijska oboljenja

 • Cerebrovaskularni akcidenti
 • Tumori centralnog nervnog sistema
 • Povrede centralnog nervnog sistema
 • Zapaljenska oboljenja centralnog nervnog sistema
 • Bulbarna i pseudobulbarna paraliza
 • Demijelinizirajuća oboljenja
 • Teze depresije
 • Anorexia nervosa

Oboljenja usne šupljine, ždrela i jednjaka

 • Tumori usne šupljine, ždrela i jednjaka
 • Zapaljenska oboljenja usta, ždrela i jednjaka
 • Traume usta, ždrela i jednjaka

Oboljenja digestivnog sistema

 • Pankreatitisi
 • Zapaljenska oboljenja crijeva
 • Sindrom kratkih crijeva
 • Malapsorptivni sindrom
 • Digestivne fistule
 • Preoperativna priprema alimentarnog trakta

Hiperkatabolička stanja

 • Opekotine
 • Septička stanja
 • Politraume

Stanja u kojima je poremećen motilitet crijeva (gastro-pareza, intestinalna opstrukcija, paralitički ileus, dijarejalni sindrom i dr.) i/ili digestivno-apsorptivna funkcija alimentarnog trakta (masivne resekcije crijeva, akutna faza inflamatornih oboljenja crijeva, crijevne fistule sa dnevnom sekrecijom većom od 500 ml/dan i dr.) predstavljaju kontraindikacije za enteralnu ishranu. U takvim situacijama potrebno je primjeniti intravensku ishranu, sve do uspostavljanja makar i dijelimične funkcije organa sistema za varenje kada se može pokušati postepeno uvođenje enteralne ishrane.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>