Irigografija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Irigografija

Irigografija

U dijagnostici oboljenja debelog crijeva, pored endoskopije, radiološki pregledi zauzimaju centralno mjesto. Nativna radiografija trbuha je neophodna u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici akutnih abdominalnih stanja koja mogu biti posljedica i oboljenja ili povreda debelog crijeva (perforacije, okluzije). Poželjan je pregled u uspravnom položaju bolesnika a kod suviše teških se primjenjuje bočno snimanje u položaju na leđima. Klasična irigografija sa barijumskim kontrastom je i danas najznačajniji radiološki pregled debelog crijeva. Dopunjena vazduhom, kao drugim kontrastom, značajno dobija u dijagnostičkoj vrijednosti. Zbog ozbiljnih i često fatalnih komplikacija akcidentalnog prodiranja barijumske kaše u trbušnu duplju, kod bolesnika sa visokim rizikom (divertikulitis, svježe anastomoze, sumnjive perforacije i si.) kao kontrastno sredstvo se koriste preparati joda. Kod zahtjeva za preciznijom dijagnostikom ileocekalnog predijela i desnog kolona barijumski kontrast se unosi oralno. Za preciznije kliničko ispitivanje poremećaja defekacije ili lezija poda karlice poslednjih godina se primjenjuje radiografska metoda defekografije. U rektum se plasira gusta barijumska pasta a potom se prave profilni snimci, pri čemu bolesnik obavlja defekaciju, sedeći na posebnoj stolici.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>