Tumori medijastinuma
Naslovna » Ostale kategorije » Hirurgija » Tumori medijastinuma
Tumor medijastinuma

Tumor medijastinuma

Medijastinum je ispunjen masnim i vezivnim tkivom pa mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor.

Medijastinum se dijeli na:

  • Prednji medijastinum, čine ga: prednje-gornji medijastinum (ispred traheje) i prednje-donji medijastinum (ispred srca)
  • Srednji medijastinum: zona srca, traheje, velikih krvnih sudova i limfnih žlijezda
  • Zadnji medijastinum: iza traheje i srca, a ispred kičme

Klinička slika:

Primarni benigni tumori medijastinuma su asimptomatski i otkrivaju se slučajno. Kada se znaci jave, oni su posljedica veličine lokalizacije i načina rasta tumora.

  • Kompresija na traheju: dispneja i kašalj
  • Kompresija na velike bronhe: sekundarne pneumonije
  • Kompresija na v. cava superior: venski zastoj u gornjem dijelu tijela
  • Lezija n. recerensa: promuklost
  • Pritisak na zadnji zid toraxa: dorzalni bol i interkostalne neuralgije
  • Povrede n. phrenicusa: elevirana dijafragma

Osim simptoma uslovljenih lokalizacijom tumora, postoje i znaci vezani za specifičnu prirodu tumora: mijastenični sindrom (timom), znaci fistule kod perforacije cista… Maligne tumore prate opšti znaci (kaheksija, slabost, temperatura).

RTG:

Vide se kao ovoidne ili okrugle kompaktne mase vezane za sjenku sredogruđa, a na profilu se vide: napred, pozadi ili središno

Dijagnoza:

Osnovno je PA snimak, a dalje CT, NMR, UZ, po potrebi i angiografija, aortogfafija, kavografija… Neophodna je i biopsija (perkutana i medijastinoskopija, torakoskopija).

Liječenje:

Oko 30% medijastinalnih tumora je maligno. Operacijom benignih tumora postiže se izlječenje, dok svaki maligni tumor ima svoj terapijski protokol.

Prednji medijastinum

  • retrosternalna struma
  • tumori timusa
  • teratomi
  • lipomi
  • limfomi
  • perikardijalne ciste
  • hemangiomi, limfangiomi
  • semiomi, horiokarcinomi
  • vaskularne lezije, aneurizme
  • dijafragmalna hernija

Retrosternalna struma:

Benigne nodularne i difuzne strume mogu se u 1-3% širiti i retrosternalno. Tada se vide kao ograničeni inkapsulirani tumori sa poljima degeneracije i cistama. Većina je asimptomatska, rijetki su znaci kompresije traheje, v.cave ili ezofagusa.

Tumori timusa:

  • Benigni tumori su lobulirane građe i dobro ograničeni
  • Mogu maligno alterisati, kada dominira invazivan rast
  • Kod 1/3 dominira mijastenični sy, ednokrina disfunkcija i imunološki ispadi
  • RTG se vide kao ovalne sjenke uz sjenku srca i velikih krvnih sudova
  • terapija je hiruška

Teratomi:

  • Benigni tumori ili dermoidne ciste su germinativni tumori sa elementima ekto, mezo i endodermalne strukture
  • Dobro ograničeni; nehomogene građe i često srasli sa okolinom
  • Otkrivaju se slučajno ili zbog komplikacija (infekcije, fistula ili hemoragije)
  • Maligni teratomi pokazuju više solidne strukture nego benigni tumori; često su veliki i lako se otkrivaju; najčešći su u 2. i 3.deceniji; prognoza im je izuzetno loša

Lipomi, fibromi:

  • Rijetki su tumori
  • Lipom u prednje-donjem medijastinumu neophodno je diferencirati od prednje dijafragmalne hernije sa prolapsom mezenterijuma i crijeva

Srednji medijastinum

  • limfomi
  • sarkoidoza
  • tuberkuloza
  • metastaze karcinoma
  • bronhogene ciste
  • hijatus hernija

Bronhogene, perikardijalne, ezofagealne ciste:

  • Po patogenezi su slične i obložene su odgovarajućim epitelom
  • Otkrivaju se slučajno ili kod komplikacija
  • Perikardna cista; desni kardiofrenični ugao
  • Bronhijalna cista; uz glavne bronhe
  • Ezofagealna; u zadnjem medijastinumu
  • Liječenje je hiruško

Limfomi:

  • Su najčešći tumori medijastinuma;
  • To su neoplazme retikuloendotelnog sistema
  • Prikazuju se kao asimetrično uvećane limfne žlijezde ili masivni tumori srednjeg i srednje-donjeg medijastinuma

Zadnji medijastinum

  • neurinomi
  • oboljenja ezofagusa
  • hladni apsces
  • aneurizma aorte
  • meningokele

Neurinomi:

  • To su najčešći tumori zadnjeg medijastinuma
  • Otkrivaju se slučajno ili zbog dorzalnog bola
  • Vide se kao dobro ograničene ovalne mase uz kičmeni stub
  • Češći su kod djece, kada su češće i maligni
Tumori medijastinuma 3.50/5, (70.00%), 6
Don't be shellfish...Share on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Tekst objavio: Dervis Deljo
Tag

Slični članci